Икони от църквата "Св. Илия" в Дивдядово-Шумен

Icons from the St. Iliya Orthodox Christian church in Divdyadovo-Shumen

Close